Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená

ID: 8

75×30 mm, samolepka, bílá fólie