Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená

ID: PRI3907APLAST

A4 (210×297 mm), plastová tabulka