Nehas vodou ani pěnovými přístroji

ID: 109

100×150 mm, samolepka, bílá fólie