Nehas vodou ani pěnovými přístroji

ID: 58

150×70 mm, samolepka, bílá fólie