Nehas vodou ani pěnovými přístroji

ID: 7

72×34 mm, samolepka, bílá fólie